Menü

Disciplina množenje

Um diesen Inhalt anzuzeigen muss eine Verbindung zu Youtube / Google hergestellt werden. Dabei werden von Ihrem Browser eventuell persönliche Daten übertragen und ausgewertet. Wollen Sie dennoch fortfahren?

Hitro množenje

Poskusi rešiti naslednjo nalogo na pamet:
319 x 546 = ?

Množenje z enomestnimi števili je dokaj preprosto. Tako preprosto množenje smo se učili že v šoli in ga danes obvladamo kar na pamet. Množenje z majhnimi dvomestnimi števili tudi ni zahtevno, npr. množenje od 1x1 do 20x20. Po tistem se ponavadi množenje na pamet zaplete in uporabimo pisno množenje.

V šoli smo se pisnega množenja učili takole:

Začnemo z desne in pomnožimo 6x9 = 54. V prvo vrstico napišemo 4, pod njo 6 in si zapomnimo 5. Množimo 6 z 1 in dobimo 6. 6 prištejemo shranjeno 5 in dobimo 11. 1 damo spodaj levo od 4. Nato 6x3 = 18 + zapomnjena 1 = 19. Isto naredimo s 4 od 546. Torej 4x9 = 36. 6 prepišemo v 2. vrstico pod 4 in prenesemo 3. Itd. To je veliko korakov, s tem je tako množenje v glavi "nemogoče".

Kako množimo na pamet?

Metoda, ki jih uporabljajo tekmovalci v računanju na pamet, je t. i. vedsko množenje. Ta prihaja iz Indije in je zelo učinkovita. Metodo ti bom razložil s primerom.

Metodo imenujemo tudi križna. Na podlagi slike tudi vidiš, zakaj. Najprej vzamemo desni števili. 9x6 = 5. 4 lahko takoj zapišeš spodaj kot del rešitve. 5 si zapomni za prenos. Naslednji korak je, da vzameš zadnji števili in ju množiš prekrižano. 9x4 = 36 in 1x6 = 6, dobimo 42 + prenos 5 = 47. 7 napišeš spodaj kot del rešitve in si zapomniš 4 za prenos. Tretji korak je množenje čez križ: 9x5 = 45, 1x4 = 4, 3x6 = 18 skupaj 67 + prenos 4 = 71. 1 napiši spodaj kot rešitev in si zapomni 7 za prenos. 4. korak pomeni, da čez križ pomnožiš levi števili. 1x5 = 5, 3x4 = 12 dobimo 17 plus prenos 7 = 24. 4 zapišemo spodaj, 2 za prenos. Zadnji korak je, da obe desni števili pomnožiš. 3x5 = 15, +2 iz prenosa, in dobimo 17. Tudi to zapišeš. Prednost te metode je, da lahko rešitve zapisuješ spodaj od desne proti levi. Številni vmesni koraki pri pisni metodi odpadejo.

Pri prvenstvih v računanju na pamet, se med sabo množita dve petmestni števili.

Kot vidiš, gre za enak princip kot pri množenje 3x3. Z desne proti levi vedno čez križ. Začni za vajo s števili 2x2 in nadaljuj s 3x3. Ko boš usvojil ta princip, boš upal računati na pamet tudi 5x5. Tudi tu velja, da vaja dela mojstra. Pri računanju na pamet se istočasno aktivirajo različna možganska področja, torej gre za odličen trening.

Navodila: Množenje

Hier geht es darum so schnell wie möglich zwei dreistellige Zahlen im Kopf zu mutiplizieren. Das möglichst schnell und Fehlerfrei. Mit etwas Übung wirst du das sicher schaffen.

Primer:

832
x 678

Izračunaj rezultat. Če si točno računal, moraš dobiti 564.096. Da ne izgubiš pregled, imaš na voljo tudi pomoč.

Boljši kot boš, višja bo tvoja raven.

Delitev ravni oz. stopenj:

Level<= 5 minutDodatek× 5 StellenDodatek× 8 StellenDodatek<= 5 minutDodatek
110101010
220202020
330303030
440604040
550905050
6601206060
7611236161
8711537171
9811838182
109121391102
11101243101122
12111273111142
13121303121162
14122306122164
15132336132184
16142366142204
17152396152224
18162426162244
19172456172264
20200540200320