Menü

OP, OGP,...

Druga in tretja dimenzija

Kaj pomeni OGP? Ta kratica predstavlja osebo-glagol-predmet.
O pomeni torej osebo, G pomeni glagol (povedek) in P predmet oz. objekt. To poznaš že od sistema 1X1 OG naprej.

Posameznih seznamov ni potrebno sestavljati strogo po glavni, tj. Major kodi. Prej je tako, da obstaja "Glavna beseda" in so vse ostale besede v nekem razmerju do nje.

Primer za število 19:
Oseba vojak - glagol (povedek) trelja - predmet (objekt) s topomi
Po sistemu Major je število 19 (črki 1=T in 9=P) beseda top - to je torej predmet oz. objekt. Ustrezna oseba je vojak, ustrezni glagol pa streljati. Tu je torej glavna beseda top, ki ga upravlja vojak, tipična značilnost pa je streljanje.

Še primer za število 731:
Oseba - kmet, glagol (povedek) - žanje, predmet (objekt) - žito
Po sistemu Major je število 731 (črke: 7=k, 3=m, 1=t) beseda kmet - to je torej osebek. Ustrezen glagol je žeti, tipična značilnost pa je žetev žita. Žito je torej predmet oz. objekt. Tu je glavna beseda kmet, ostali dve se iz njega izpeljeta.

Prednost sistema je varčevanje s točkami na poti in ustvarjanje predloge za živahno zgodbo. Podobno kot pri pisanju scenarija. Obenem je prednost tega sistema, da si ga hitro zapomnimo, saj izpeljava iz glavne besede omogoča naravne (znane) asociacije.

Primer prevoda vrstice števil v OG:
1075
10 - (črki: 1=T, 0=Z) osebek znanstvenik & predmet teza
75 - (črki: 7=K in 5=L) osebek kolesar in predmet kolo
Iz števila 10 torej vzamemo osebo znanstvenik in iz 75 predmet kolo.
Iz tega lahko izpeljemo naslednjo zgodbo: znanstvenik se vozi s kolesom.

Primer prevoda vrstice števil v OGP:
135540
13 - (črki: 1=T in 3=M) osebek Tom in glagol navija ter predmet moštvo
22- (črki: 2=N in 2=N) oseba Nina in glagol pije in predmet sok
40 - (črki: 4=R in 0=S) oseba Trnuljčica in glagol poljubiti in predmet vrtnica
Od števila 13 torej vzamemo osebo Tom, od števila 55 glagol piti in od števila 40 predmet vodo.
Iz tega dobimo torej naslednjo zgodbo: Tom pije vodo.

Sistema OP in OGP sta mišljena za napredne tekmovalce in miselne atlete. Smisel teh sestavljanj je vezanje več števil na eno samo točko na poti, brez da bi zamešali vrstni red. V bistvu ni nobenih omejitev t.i. "seznamov 100-ih". K vsemu bi lahko dodali tudi hrano (H), oblačila (O), orodja (OR), živali (Ž) itd.. Večina miselnih atletov, ki uporabljajo take kombinacije, se omejijo na OP in OGP.

Pod "Moj memocamp" lahko ustvariš svoje lastne sisteme in jih kombiniraš pod "Moji sistemi za pomnjenje"