Menü

Mali 1x1 OP

Hitri številčni sistem za pomnjenje kratkih števil, do 6-mestnih, kot so npr. številke PIN. Za pomnjenje več števil se lahko ta sistem razširi, s t.i. metodo na kvadrat. Smisel tega sistema je, da se vsaki sliki, ki jo uporabljamo za upodobitev nekega števila, doda nadaljnja ustrezna asociacija (oseba, drug predmet (objekt) ali glagol (povedek).Primer: za enico imamo drevo, vprašanje: kdo se vihti od drevesa do drevesa? Tarzan!

Tabela:

Število Oseba Risba Glagol ali predmet Risba
1 Tarzan vihteti/drevo
2 labod plavati/jezero
3 vrag nabosti/trizob
4 Otroci zibati/stol
5 Jaz sam seči/roka
6 krupje kockati/kocka
7 palček peti
8 snežak snežiti/kepanje
9 klovn balon
0 kokoš jajce

S kombiniranjem asociacij iz te razširitve sistema si lahko sedaj zapomnite dvomestna števila. Da bo jasno, katero število je na katerem mestu, dajte vedno asociirano osebo na prvo mesto, predmet in glagol pa za najo.

Primer: 95 = klovn, ki po nečem sega proti. 59 = jaz sam segam po balonu

Za začetnike je ta seznam nastavljen pod "Moj memocamp".