Menü

OP, OCP, ...

Wymiar 2 & 3

Co oznacz skrót OCP? Skrót ten oznacza osoba - czasownik - przedmiot.
Litera O oznacza osobę, C czasownik, P przedmiot. Litery te znasz już z małego systemu 1x1 OP.

Poszczególne listy nie muszą być ułożone według kodu głównego systemu pamięciowego (66 osoba szejk - czasownik targować się - przedmiot szachy). Raczej jest tak, że należy wyróżnić „główny wyraz“, do którego przyporządkowane zostały pozostałe wyrazy.

Przykładowo liczba 19:
Osoba Winnetou - czasownik taniec wojenny (niem. Kriegstanz) - przedmiot tipi
Według głównego systemu pamięciowego 19 jest (litery: 1=T & 9=P) tipi - przedmiotem. Osobą pasującą jest Winnetou, pasującym czasownikiem „tańczyć“ (taniec wojenny). Głównym wyrazem jest tipi, w którym mieszka Winnetou, typową czynnością jest taniec wojenny.

Jeszcze jeden przykład liczby 61:
Osoba - Szkot (niem. Schotte), czasownik - grać na kobzie (niem. Dudelsack spielen), przedmiot - kobza (niem. Dudelsack)
Według głównego systemu pamięciowego jest to 61 (litery: 6=Sch& 1=T) szkot – jest osobą. Pasującym czasownikiem jest „grać na kobzie“, typowym przedmiotem jest „kobza”. Głównym wyrazem jest Szkot, dwa pozostałe można wyprowadzić od tego wyrazu.

Zaletą tego systemu jest oszczędność w użyciu zakładek z punktami. Mimo wszystko ma się podstawy żywotnej historii, podobnie jak podczas pisania scenariusza. Poza tym można ten system łatwo sobie przyswoić, ponieważ wszelkie odprowadzenia od głównego wyrazu zawierają naturalne asocjacje.

Przykładowy szereg liczb, przeniesiony w system OP:
1075
10 - (litery: 1=T & 0=S) osoba królowa (Queen) &przedmiot filiżanka
75 - (litery: 7=K & 5=L) osoba Neandertalczyk & przedmiot maczuga (niem. Keule)
Z liczby 10 bierzemy osobę królowa (Queen) a z liczby 75 pzedmiot maczuga (niem. Keule).
Z powyżeszego wynika następująca historyjka: Królowa uderza maczugą.

Przykładowy szereg liczb, przeniesiony do systemu OCP:
135540
13 - (litery: 1=T & 3=M) osoba team& czasownik „radować się” (niem. jubeln) & przedmiot piłka nożna (football)
55 - (litery: 5=L & 5=L) osoba Luky Luke & czasownik lizać (niem. lutschen)& przedmiot lizak (niem. Lolli)
40 - (litery: 4=R & 0=S) osoba Śpiąca Królewna (niem. Dornröschen) & czasownik całować (niem. küssen) & przedmiot róża (niem. Rose)
Z liczby 13 bierzemy osobę team, z liczby 55 czasownik lizać (niem. lutschen) a z liczby 40 przedmiot róża (niem. Rose).
Z powyższego wynika następująca historyjka: zespół liże różę.

Systemy OP- lub OCP są raczej odpowiednie dla osób zaawansowanych. Celem tego zestawienia jest przyporządkowanie wielu cyfr do jednego punktu zakładki, nie tracąc jednocześnie z oczu szeregu. W zasadzie nie ma tu ograniczenia „listy 100”. Równie dobrze można posłużyć się wyrazami z takich dyscyplin, jak jedzenie (niem. Essen) (E), części ubrania (niem. Kleidungsstücke) (K), narzędzia (niem. Werkzeuge) (W), zwierzęta (niem. Tiere) (T) itd. Większość mistrzów pamięci stosujących podobne kombinacje, ogranicza się do systemów OP lub OCP.

W rubryce „Mój memocamp“ możesz stworzyć swoje własne systemy oraz łączyć je w rubryce „Moje systemy do zapamiętywania”.