Menü

Om minnestränaren Michael Gloschewski

Michael Gloschewski
Michael Gloschewski

Ergonomi är gammalgrekiska och betyder att man anpassar arbete till människans behov och förutsättningar. Ergonomins mål är att optimera arbetsprocessernas rumsliga och tidsliga förhållanden så att resultaten passar människorna så bra som möjligt.

Minnestränare, Minnescoachning, Minnesexpert, Lärohjälp

Till skol- och utbildningssyften skulle en effektivare hjärna ha varit väldigt hjälpsam. Tyvärr fanns det för mig ingen lära som kunde medla mig detta. När jag sedan i arbetslivet arbetade som specialist för ergonomiska kontoranläggningar märkte jag fort att en arbetsplats ergonomi inte bara måste passa till rurmmet, utan även till personen i fråga. Jag bytte jobb till försäljningschef hos en firma som tillverkar ergonomiska snurr- kontorsstolar. Genom kontakter till ledarprofiler inom den ekonomiska sektorn som jobbade både effektivt och framgångsrikt, blev det klart för mig att det även fanns ”Ergonomie i hjärnan”.

För att fördjupa mig i hjärnans ergonomi och dess snabba och effektiva hantering gjorde jag en utbildning mellan 2001 och 2005 som ledde till NLP ”neurologisk programmering” tränare och coach. Jag lärde mig hur hjärnan hanterar motivation, Rädsla och inlärning. Sedan 2006 är jag professionell NLP- minnestränare, som grundar sig på min NLP utbildning. För förmedling av tillvägagångssätt av hjärnvänliga inlärnings- strategier och minnes- tekniker använder jag NLP- tekniker. På det sättet har jag hjälpt mina klienter att använda sina hjärnor effektivt, ergonomiskt och tidsenligt.

I början rekommenderade jag mina seminarium och coaching- deltagare att läsa böcker om minnestekniker. Tyvärr så var dom inte särskilt nöjda med det. Dom köpte böckerna och hade en idé om ämnet men dom kunde inte träna hjärnan självständigt. Att lära sig mer utantill än en inköpslapp med 10 saker var inte möjligt. Det beror på att dom gamla grekiska minnes- teknikerna skrevs för över 2500 år sedan. Tyvärr verkade det vara så att medlings- teknikerna och träningsmöjligheterna också härrörde från den tiden. Mina klienter hade alltså förstått hur idéerna och teknikerna fungerar, men saknade en effektiv och modern träningsplattform. Tyvärr kunde jag inte ge alla intresserade människor ett Seminarium. Det var därför jag 2009 bestämde mig för att utarbeta en effektiv, modern och verkningsfull plattform. Memocamp var född.

Seminarium- deltagarna och minnescoacherna var begeistrade. Äntligen fanns det en mer effektiv och modern träningsplattform för en ergonomisk hjärna. Det mest förvånande var att minnessport- människor snabbt upptäckte hur verktyget hjälpte dem att träna både fort och effektivt. För motivationen vad en tränad hjärna kan åstadkomma har jag integrerat alla tävlingar och enskilda prestationer. Nu har vi kommt så långt att man med Memocamp kan genomföra effektiva, elektroniska och moderna minnestävlingar. Seminarium- deltagarna och minnes- Coacherna har en modern tränings- portal som stödjer dig i din träning. Då det inte bara är Tyskar som intresserar sig för ergonomiska hjärnor, finns Memocamp numera i hela 6 språk. Flera språk är i planering.

Tveka inte att ta upp kontakt med mig vid frågor, förslag eller önskemål.

Michael Gloschewski
Telefon: +49 30- 36 70 53 94
Fax: +49 30- 36 70 53 94