Menü

Kilka informacji odnośnie trenera pamięci, pana Michael Gloschewski

Michael Gloschewski
Michael Gloschewski

Ergonomia, wyraz wywodzący się ze starogreki, oznacza sztukę dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Zadaniem ergonomii jest przestrzenne oraz czasowe doskonalenie przebiegu pracy w celu optymalnego dopasowania rezultatów do potencjału człowieka.

Trener pamięci, trening pamięci, mistrz pamięci,instruktor nauki

Sprawnie funkcjonujący mózg okazuje się szczególnie przydatny w okresie edukacji. W moim przypadku doświadczenie to pojawiło się nieco później. Dopiero w życiu zawodowowym, jako specjalista ergonmicznego wyposażenia biur, uświadomiłem sobie, że ergonomia musi być dopasowana nie tylko do pomieszczenia, ale również uwzględniać pracujące w nim osoby. Postanowiłem zająć się zawodowo produkcją ergonomicznych krzeseł biurowych. Później objąłem stanowisko kierownika sprzedaży. Kontakt z kadrą kierowniczą ekonomii, pracującą efektywnie i zorientowaną na sukces, uświadomił mi, że istnieje również „ergonomia mózgu”.

Pochłonięty ideą ergonomii mózgu, postanowiłem zgłębić tę tematykę. W 2005r., po czteroletnim kształceniu na kierunku „Programowanie neurolingwistyczne”, zostałem trenerem NLP. Dodatkowa edukacja pozwoliła wniknąć mi w tajniki funkcjonowania mózgu, szczególnie w połączeniu z motywacją, uczuciem strachu oraz podczas uczenia się. Od 2006r. jestem profesjonalnym trenerem pamięci NLP. Moje kwalifikacje zdobyłem podczas szkolenia trenerów NLP. Techniki NLP wykorzystuję w trakcie przekazywanych strategii uczenia się oraz technik zapamiętywania przystosowanych do możliwości mózgu. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu jestem w stanie pomóc w efektywnym wykorzystaniu funkcji mózgu z uwzględnieniem ergonomii i czynnika czasu.

Na początku poleciłem uczestnikom seminariów i treningu lekturę technik pamięci. Niestety, moja porada nie spotkała się z zainteresowaniem z ich strony. Wprawdzie dokonali oni zakupu stosownych książek, nie byli jednak w stanie samodzielnie trenować swój mózg. Ich możliwości zapamiętywania nie wykraczały poza 10 informacji zapisanych na liście zakupów. Jedną z przyczyn niepowodzenia był fakt, iż spisane przez Greków techniki zapamiętywania liczą już sobie ponad 2,5 tysięcy lat. Dodatkową przyczyną są przestarzałe metody przekazywania wiedzy odnośnie technik i możliwości treningu. Uczestnicy moich kursów mieli wprawdzie pomysły i dobrze rozumieli potrzebne techniki, brakowało im efektywnej i nowoczesnej platformy, koniecznej do przeprowadzenia treningu. Nie wszyscy zainteresowani tematem mogli wziąć udział w moich seminariach. Dlatego w 2009r. zdecydowałem się utworzyć efektywną, nowoczesną i skuteczną platformę do treningu. Tak narodził się Memocamp.

Uczestnicy seminariów oraz trenerzy pamięci byli zachwyceni. W końcu można było skorzystać z efektywnej, nowoczesnej i skutecznej platformy do treningu funkcji ergonomicznych mózgu. Zdumiewające, że i mistrzowie pamięci szybko odkryli nowe narzędzie jako efektywny sposób treningu. W ramach motywacji oraz demonstracji możliwości sprawnego mózgu wykorzystałem światowy ranking mistrzów pamięci z dodatkowymi informacjami na temat wszystkich rozgrywek i poszczególnych osiągnięć. Dzięki Memocamp, mistrzostwa pamięci mogą być rozgrywane w sposób efektywny, ich przebieg można śledzić elektronicznie oraz na żywo. Uczestnicy seminariów oraz trenerzy pamięci mogą korzystać z nowoczesnego portalu, wspierającego trening w sposób optymalny. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie ergonomią mózgu, oferta Memocamp jest dostępna w 6 wersjach językowych. Kolejne wersje są w planie.

Wszelkie pytania, sugestie oraz życzenia proszę skierować do mnie.

Michael Gloschewski
Telefon: 030 36 70 53 94
Telefax: 030 36 70 53 95