Menü

Nasz mózg, fascynujący organ

Nasz mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała, ok. 1,4 kg, zużywa za to 20% energii ciała. Składa się z komórek nerwowych (neuronów) oraz połączeń między nimi (synapsy). Wyróżnia się ok. 20 miliardów komórek nerwowych. Każda komórka nerwowa potrafi wytworzyć ponad 10.000 połączeń z innymi komórkami. Nasz mózg składa się z dwóch półkul. Każda z nich jest z grubsza odpowiedzialna za określone zadania. Ten podział nie jest u każdego z nas identyczny. Nasz mózg posiada umiejętność przeprogramowania się, np. po wypadku, gdy części mózgu uległy zniszczeniu lub musiały zostać usunięte operacyjnie. Ogólnie rzecz biorąc, każdej półkuli można przypisać następujące zadania:

lewa półkula mózgu prawa półkula mózgu
cyfrowe analogiczne
logiczne całościowe
Liczby niewerbalne
liniowe muzyka
Kolejność obrazy
szczegóły synteza
racjonalne wzory, formy
analyza kolory
język Asocjacja

Często wydajność naszego mózgu jest porównywana z funkcjonowaniem komputera. Faktem jest, że przy porównywalnej umiejętności liczenia nasz mózg potrzbuje ok. 15-20 Watt, podczas gdy wysokiej jakości komputer poradzi sobie z takim samym zadaniem zużywając ok. 1,5 Megawatt. W przeliczeniu komputer zużywa 1000 razy więcej energii aniżeli nasz mózg. W międzyczasie pojawiły się na rynku komputery, które w niektórych dyscyplinach przewyższają umiejętności człowieka, np. podczas gry w szachy. Jeśli chodzi o o umiejętność radzenia sobie z sytuacjami złożonymi lub umiejętność dopasowania czy zyżycie energii, to człowiek nadal pozostaje bezkonkurencyjny.