Menü

Dyscyplina - pierwiastek

Szybkie pierwiastkowanie

Spróbuj w pamięci obliczyć, ile wynosi:
Quadratwurzel aus 75076 = ?

Pierwiastkowanie jest skomplikowanym zadaniem. Nieliczne osoby potrafią sobie z tym poradzić nie używając kalkulatora. Mistrzowie liczenia w pamięci potrafią sobie z tym poradzić bez kalkulatora.

Jeśli ktoś mówi o pierwsiastkowaniu, to ma zazwyczaj na myśli pierwiastek kwadratowy. Czyli drugi pierwiastek to pierwiastek kwadratowy. Pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgi. I tak na przykład 9 do potęgi 2 oznacza 9*9 = 81. Pierwiastek drugiej potęgi z 81 to 9. Poniżej zestawienie potęg od 1 do 32.

Przyglądając się wynikom można stwierdzić, że potęga liczb 1 i 9 kończy się zawsze liczbą 1. Potęga 2 & 8 zawsze liczbą 4, potęga 3 & 7 zawsze liczbą 9 a potęga 4 & 6 zawsze liczbą 6. Potęga liczb 5 kończy się liczbą 5, a potęga x0 liczbą 0. To ważna informacja na przyszłość.

W szkole tak nas uczono pierwiastkowania:

 • 1. Podzielić liczbę na grupy dwójkowe po lewej stronie.
 • 2. Z grupy po lewej stronie odjąć liczby nieparzyste. Rozpocząć od 1 i kontynuować tak długo, jak długo wynik pozostaje dodatni! A więc dla przykładu: 7-1=6, 6-3=3, natomiast działanie typu 3-5= - 2 nie jest już możliwe.
 • 3. Zliczyć ilość liczb nieparzystych. W ten sposób otrzymujemy 1. cyfrę rozwiązania (2).
 • 4. Do reszty (3) dodać następną grupę dwójek (50). W ten sposób otrzymujemy wynik 350.
 • 5. Dotychczasowy wynik należy pomnożyć przez 2 (2x2=4). Do tak powstałej podstawy dołączymy liczby nieparzyste (4x) i odejmiemy od wartości (350).
 • 6. Dalej postępować tak, jak podano w punkcie 2. 350-41=309, 309-43=266, 266-45…
 • 7. Dalej postępować tak, jak podano w punktach 3- 5. Czyli: 3. Zliczyć ilość liczb nieparzystych (7), 2. Cyfra rozwiązania 4. Dołączyć następną grupę dwójek (2176), 5. Wynik pomnożyć przez 2 (27x2 = 54).
 • 8. Dalej postępować tak, jak podano od punktu 4. Reszta (21) i następny blok dwójek (76) tworzy kombinację (2176). 2176-541=1635, 1635-543=1092…
Kroki opisane od punktu 5 możesz powtarzać tak długo, jak długo wynik jest wystarczająco dokładny lub gdy reszta równa jest 0.

Innym sposobem na pierwiastkowanie jest sposób opisany poniżej:

W tym celu będziesz potrzebował(a) potęgi z początku artykułu.
 • Według naszego przykładu będzie to pierwiastek z liczby 75076.
 • Liczbę 75076 dzielimy na dwa bloki: 750 & 76.
 • Potęga kończy się liczbą 76. Do dyspozycji mamy wynik 4 & 6, ponieważ wynik ich potęgowania zawsze kończy się liczbą 6.
 • Teraz musimy odnaleźć możliwie największą potęgę, która nie jest większa od 750. To może być tylko 27, ponieważ 27x27=729.
 • Rozwiązaniem może być albo 27 4 albo 27 6.
 • Posłużymy się pewną sztuczką i wybierzemy potęgę, która znajduje się gdzieś pomiędzy i kończy się liczbą 5. Czyli chodzi o potęgę z 275.
 • Potęgi z 5 można obliczyć stosunkowo szybko. W tym celu należy podzielić 275 na 27 & 5. Następnie mnożymy 5x5 = 25 oraz 27 x 27+1 = 27x28. Czyli chodzi o potęgę z 27= 729+27= 756. Teraz trzeba tylko połączyć obydwa wyniki i otrzymujemy 75625.
 • Zadaniem było odszukanie pierwiastka (75076) poniżej potęgi xx5 (75625). Musimy wybrać spośród dwóch możliwych potęg.
 • Szukany pierwiastek jest mniejszy od potęgi xx5, czyli prawidłowym rozwiązaniem jest liczba 274.

 • Dla lepszego zrozumienia posłużmy się innym przykładem. Szukamy pierwiastka z 12769. Liczbę dzielimy na 2 bloki 127 & 69. Ostatnią liczbą jest 9. W grę wchodzą liczby 3 lub 9. Największą potęgą, która jest mniejsza niż 127, jest 11. Możliwymi kandydatami są 11 3 & 11 9. Teraz potęga z 115. 11x11 = 121+ 11= 132. 132 & 25= 13225. Wynik leży powyżej szukanej liczby 12769, czyli musimy wybrać liczbę mniejszą od podanych kandydatów. Pierwiastek 12769 = 113.

  A tak można to obliczyć w pamięci:

  Ponieważ nie udało mi się do tej pory znaleźć rozsądnej wskazówki odnośnie pierwiastkowania, zdecydowałem się poczekać na radę mistrza liczenia w pamięci.

  Wskazówka: Pierwiastkowanie – obliczanie pierwiastka kwadratowego

  Hier geht es darum die Quadratwurzel aus einer fünfstelligen Zahl, im Kopf, zu ziehen. Mit etwas Übung wirst du das sicher schaffen.

  W miarę usprawniania swoich umiejętności, będziesz ćwiczył(a) na coraz wyższym poziomie.

  Tutaj wprowadzenie do poziomu:

  Level+ 5 minutDodatek× 5 cyfrDodatek× 8 cyfrDodatek√ 5 minutDodatek
  110101010
  220202020
  330303030
  440604040
  550905050
  6601206060
  7611236161
  8711537171
  9811838182
  109121391102
  11101243101122
  12111273111142
  13121303121162
  14122306122164
  15132336132184
  16142366142204
  17152396152224
  18162426162244
  19172456172264
  20200540200320