Menü

Pamięć krótkotrwała

To, co Pamięć ultrakrótka uznała za godne zapamiętania, zostaje przetransportowane do pamięci krótkotrwałej. Pamięć krótkotrwała (zwana również jako pamięć robocza lub pamięć aktywna) jest używana do specjalnych zadań, ponieważ posiada specjalnie wytrenowane neurony, które odpowiedzialne są za dodawanie. Pamięć krótkotrwała ma ograniczony czas zapisu, ok. 10-20 sekund. Ta funkcja jest życiowo ważna, ponieważ jest ospowiedzialna za wszystkie aktywności i proces myślenia. Również za umiejętność przeczytania tego zdania.

W normalnym przypadku pamięć krókotrwała jest w stanie zachować 7 informacji. Zauważył to amerykański psycholog George Armitage Miller w swojej pracy „The Magical Number Seven, Plus or Minus Two”, opublikowanej w roku 1956. Potwierdził w niej, że nasza pamięć krótkotrwała jest w stanie jednocześnie zachować ok. 7 informacji, brył lub grudek. W ten sposób zdolność wchłaniania informacji jest ograniczona. Jeśli obserwujesz rozproszone na stale monety, jesteś w stanie zapamiętać położenie maksymalnie 7 monet. Psychilog Miller założył, że z pomocą naszej pamięci krótkotrwałej jesteśmy w stanie zapamiętać nieograniczoną ilość informacji, jeśli potrafimy zapamiętać je w maks. 7 grupach, brył lub grudek. Wydaje się, że nasz mózg dzieli automatycznie informacje na siedem bloków.

Jako dzieci uczyliśmy się alfabetu. Nie nauczyliśmy się go jako zwartej grupy 26 liter lub jako zestawienia 1=a, 2=b; 3=c itd., lecz wykorzystaując rytm i rym. Brzmiało to mniej więcej tak:

abcd efg hijk lmnop qrs tuvw xyz

Właśnie w kombinacji 7 bloków. Obojętnie, czy chodzi o test z liczbami, monetami, wyrazami, czy też kolorami. Zawsze chodzi o siedem & pm; dwa. Testy IQ zawierają testy na zapamiętywanie, które sprawdzają pojemność pamięci krótkotrwałej. Zapamiętywanie 9 lub 10 informacji wydaje się być zastrzeżone geniuszom z poziomem inteligencji ponad 150!

Każda nowa informacja zastępuje istniejącą. Wyjaśnia to, dlaczego tak trudno odnaleźć informację po chwili nieuwagi. Nasza pamięć krótkotrwała ulega wpływom zewnętrznym. Jeśli informacje zaopatrzymy w szczególne emocje lub gdy powtarzamy je często, to przechodza one do następnego stopnia, jest nim Pamięć długotrwała.