Menü

Importowane pliki

Tabele głównego systemu pamięciowego oraz zakładki możesz importować bezpośrednio w memocamp. System tysięczny czy też system kart składający się z 2652 elementów nie musisz wprowadzać do systemu ręcznie. Pomocne okażą się przygotowane pliki w Excelu. Należy je wypełnić i przysłać na mój adres mailowy.

Wcześniej nie zapomnij wyczyścić tabel/zakładek i podać mi swoje nazwisko. Jeżeli masz obrazy do zakładek czy też systemy, to też możesz mi je przesłać. Zmniejszę ję do formatu 80x80 px. W tym celu wystarczy numeracja od 01.

A tutaj pliki: