Menü

Taiwan Junior Memory Championship 2015

from 2015-10-31 to 2015-11-01 in Taoyuan, Taiwan (to the organizer)

World RecordNational Recordsbest performances of the contestants
PlaceContestant
5 Min

5 Min

5 Min - int.

15 Min

10 Min

5 Min

15 Min

5 Min

1 Sec.

<=5 Min
Total
1.
Kuo Guanrong
26 / 169.9150 / 127.311 / 115.8139 / 1250 / 050 / 91.465 / 107.816 / 112.78 / 133.845 / 5:00 / 96.41080
2.
Tseng Chu Chia
20 / 130.760 / 50.97 / 73.740 / 360 / 00 / 00 / 08 / 56.38 / 133.810 / 5:00 / 21.4503
3.
Lin Roufan
10 / 65.430 / 25.512 / 126.30 / 00 / 040 / 73.10 / 00 / 08 / 133.813 / 5:00 / 27.8452
4.
Fang Qixin
6 / 39.20 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 14.112 / 163.97 / 5:00 / 15232