Menü

Dyscyplina tekst

Trenowanie tekstu: Magazyn tekstu

Zadanie polega na zapamiętaniu możliwie największego fragmentu tekstu w ciągu 15 minut. Chodzi o obcy tekst lub wiersz bez rymu. Tekst liczy ok. 4 – 12 słów łącznie ze znakami przestankowymi.

Ocena poprawności wykonanego zadanie przebiega według reguł obowiązujących podczas rozgrywek mistrzowskich. Oznacza to, 1 punkt za każde prawidłowo odtworzone słowo lub znak przestankowy. Dodatkowej ocenie podlegają podkreślenia oraz niezwykła pisownia dużą literą. Oceniana jest każda linijka z osobna. Każdy błąd w linijce oznacza połowę punktu, 2 i więcej błędów to 0 punktów.

Dla dzieci i młodzieży istnieje dyscyplina zapamiętywania tekstu w ciągu 10 minut. Dyscyplina ta występuje podczas Niemieckich Mistrzostw Pamięci.

Te dyscypliny nie są jeszcze oferowane do treningu w memocamp.